Beeld-Home

De advocaat voor ondernemers die ondersteuning biedt bij koop en verkoop van ondernemingen,
participaties, financieringen, herstructureringen en faillissementen, geschillen tussen aandeelhouders,
opstellen van contracten, zakelijke disputen en incasso’s.